Projekty unijne


pro

 

DOTACJE NA INNOWACJE

INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Gdańska Fabryka Okien Sp. z o.o. realizuje projekt pn.

„Stworzenie innowacyjnej platformy B2B automatyzującej m.in. proces obiegu dokumentów i realizacji zamówień.”

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2.

Celem projektu jest stworzenie innowacyjnego systemu B2B, który doprowadzi do automatyzacji wymiany informacji handlowych, w tym w szczególności przepływu danych, dokumentów i zamówień oraz innych zachodzących obecnie procesów biznesowych pomiędzy Wnioskodawcą a jego Partnerami. Projekt jest realizowany w okresie 01.03.2014 – 31.12.2014.

Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać od Pana Patrycjusza Bujaka: pbujak@gfo.com.pl

Więcej informacji o dotacjach unijnych można uzyskać:

http://europa.eu/index_pl.htm

http://www.poig.gov.pl/

http://www.mrr.gov.pl/

http://www.mswia.gov.pl/

http://www.parp.gov.pl/index/main/

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO